Siirry sisältöön

Suosikit

Tässä valitsemasi suosikit.

Takaisin

Ajankohtaista

Pia_Inberg_Keksi_Keva_

Energiamanagerointi-palvelun kehittäminen

Keva julkaisi 1.1.2016 suorien kiinteistösijoitusten ympäristöstrategian. Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä strategiassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi käynnistettiin keväällä Kevan suorien kiinteistösijoitusten Suomessa sijaitseville kiinteistö- ja asuntoyhtiöille (110 yhtiötä) energiamanagerointi-palvelun hankinta.

Palvelun sisältö on kiinteistöalalla uusi, sijoittuen perinteisen hallinnollisen ja teknisen isännöinnin sekä projektikohtaisen teknisen konsultoinnin välimaastoon. Palvelun tavoitteiden ja sisällön määritteleminen tehtiin Kevan ja hankinnan konsulttina toimineen Green Building Partnersin kanssa. Lisäksi tehtäväsisällöstä käytiin vuoropuhelua potentiaalisten palveluntuottajien kanssa. Hankinnan aikana olikin mukava huomata, että tehtävään olisi ollut tarjolla useita hyviä, keskenään hiukan eri asioita painottavia toimijoita – toimialalla energiamanageroinnista on selvästikin muotoutumassa oma erikoisosa-alue. Palveluntuottajaksi valittiin Caverion Oyj. Caverion aloittaa työnsä 1.9.2016.

Energiamanageri tulee toimimaan pääosin kohdetasolla isännöitsijän kumppanina ja salkkutasolla Kevan energiavastaavan ja energiaryhmän tukena. Tehtävät jakaantuvat kolmeen pääryhmään: koko kiinteistömassan ja kiinteistötason tehtävät sekä rakennusautomaation etähallinta. Kevan määrittelemä tehtäväkenttä on laaja, sillä tehtäviin kuuluu koko kiinteistökannan energiankäytön kehittämisen lisäksi energiaohjelmien (VAETS ja TETS) hallinnointi, korjaus- ja investointitoiminnassa energiatehokkuuden huomioiminen sekä tukien ja avustusten seuraaminen ja hyödyntäminen. Kohdetasolla energiamanageri ylläpitää energiahankkeiden suunnitelmaa, tekee säännöllisiä kiinteistökierroksia sekä ohjaa huoltoa. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan teknisten järjestelmien toiminnan ja kohteiden olosuhteiden varmistamisesta.

Kevan odotukset energiajohtamisen käytäntöjen kehittymiselle sekä todennettujen tulosten syntymiselle ovat korkealla.