Siirry sisältöön

Suosikit

Tässä valitsemasi suosikit.

Takaisin

Ajankohtaista

Keva osallistuu Astetta alemmas -kampanjaan

Keva osallistuu valtionhallinnon järjestämään Astetta alemmas -energiansäästökampanjaan. Varautumis- ja toimenpidesuunnitelmat energiansäästöön ja sähkötehon hillintään on tehty, ja niitä toteutetaan Kevan toimitalossa Helsingin Kaisaniemessä sekä toimitila- ja vuokra-asuntokohteissa.

Astetta alemmas -kampanjan tavoitteena on saada vähintään 75 % suomalaisista säästämään energiaa ja saavuttaa pitkällä aikavälillä pysyvästi alhaisempi energiankulutus. Tämä on linjassa myös Kevan kiinteistöyksikön ympäristöstrategian kanssa.

– Keva on tehnyt jo vuosien ajan pitkäjänteisiä energiatehokkuustoimia kiinteistöissämme. Liityimme energiatehokkuussopimukseen vuonna 2016 ja tiukensimme myös energiansäästötavoitteitamme vuonna 2020 julkaistun ympäristöstrategian osana. Niiden myötä luodut toimintatavat ja yhteistyöverkostot ovat nyt apuna, kun tarvitaan poikkeuksellisen nopeita ja vaikuttavia toimia, ympäristöpäällikkö Tuomas Helin kiinteistösijoitusyksiköstä kertoo.

Kevan suorat kiinteistösijoitukset muodostuvat noin 130 kiinteistösijoituskohteesta, joiden vuokrattava pinta-ala oli vuoden 2021 päättyessä noin 970 000 m². Kiinteistöt sijaitsevat pääosin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa Suomessa.

Pitkäjänteisiä toimia energiatehokkuuden lisäämiseksi

Kevan toimitilakohteissa tarkennetaan ilmanvaihdon ja lämpötilan ohjausta. Sähkön riittävyys tulee olemaan suurin ongelma juuri kireimmillä pakkasilla, jolloin ulkoilma on kuivimmillaan.

– Toimistokohteiden ilmanvaihdon jousto on merkittävin toimi, jonka voimme toteuttaa tilojen käyttöä haittaamatta. Tällöin on erityisen hyvä syy pienentää ilmanvaihtomääriä, jolloin vältetään sähkön kulutuspiikkejä, pienennetään merkittävästi lämpöhäviöitä ja lievitetään myös rutikuivan pakkasilman aiheuttamia tuntemuksia, Helin sanoo.

– Myös valaistustasoihin ja sisälämpötila-asetuksiin tehdään tarvittavia, harkittuja muutoksia. Ohjeistamme myös siirtämään sähköautojen latauksia aivan muihin ajankohtiin kuin mahdollisiin sähkön niukkuuden hetkiin mm. arkiaamuisin.

Vuokra-asuntokohteissa vuokralaisten kanssa jatketaan vastikään käynnistynyttä Green homes -yhteistyötä.

Keva Kodit on ensimmäisten joukossa mukana Green homes -vastuullisuustoiminnassa. Tämä tarkoittaa, että Keva Kotien asukkaat saavat jatkossa säännöllisesti opastusta vaikuttaviin energiatekoihin asumisessa, tietoa asumisesta aiheutuvista ilmastopäästöistä ja vuokranantajan tekemistä ilmastotoimista. Muun muassa LED-asennuksia jatketaan ja saunojen käyttöaikoja tarkennetaan. Myös asuntojen sisälämpötilojen älykästä ohjausta hyödynnetään entistä tarkemmin.

– Ammattimaisilla kiinteistötoimijoilla on mahdollisuudet toteuttaa älykkäitä lämmityksenohjauksen ratkaisuja asunnoissa. Ne mahdollistavat hallitut muutokset sisälämpötiloissa energiapulan edessä. Syksyn 2022 aikana asennutamme järjestelmät kuuteen kerrostalokohteeseen. Keva Kodeista 75 % on ohjauksen piirissä jo tulevan talven aikana. Asukkaan oma toiminta vaikuttaa luonnollisesti myös energiankulutukseen ja siinä viestinnällä sekä neuvonnalla on iso rooli, sanoo Helin.

Energiamanagerointi on osoittautunut hyväksi tavaksi varmistaa osaaminen ja resurssit kiinteistöjen energianhallinnan kehittämisessä. Energiamanagerilla on tyypillisesti hyvät yhteydet kohteille, jolloin esimerkiksi tulevan talven vaatimien lisätoimien toteutukseen on jo verkostot olemassa. Poikkeustoimet ovat näin helpompia toteuttaa.

Kevan toimitalossa vähennetään energiankulutusta

Kevan omassa toimitalossa toimenpiteet kohdistuvat kulutuksen optimointiin sekä energiankulutuksen vähentämiseen ilmanvaihdon, lämmön ja valaistuksen osalta. Lisäksi kaikkia kevalaisia kannustetaan huomioimaan omassa arjessaan, mitä toimia Astetta alemmas -kampanjan hengessä kukin voisi tehdä, jotta energiaa riittää kaikille.

Lämmitystä on vähennetty jo tähänkin asti viikonloppuisin ja tätä jatketaan edelleen. Myös työskentelyyn käytettävää valaistusta on säädelty toimistoaikojen mukaan. Keva-talon ulkovalaistus on kytketty pois päältä lukuun ottamatta katutasoa, joissa valaistusta tarvitaan turvallisen liikkumisen takaamiseksi.

Kaikissa toimenpiteissä huomioidaan, että tilojen terveellisyys ja turvallisuus eivät vaarannu.

***

Lue lisää:

Asumisen energiatalkoissa niin asukkaan kuin vuokranantajan toimilla on merkitystä
https://www.keva.fi/uutiset-ja-artikkelit/asumisen-energiatalkoissa-niin-asukkaan-kuin-vuokranantajan-toimilla-on-merkitysta/

Miten kiinteistöjen hiilijalanjälkeä nollataan käytännössä?
https://www.keva.fi/blogi-kirjoitukset/miten-kiinteistojen-hiilijalanjalkea-nollataan-kaytannossa/