Siirry sisältöön

Suosikit

Tässä valitsemasi suosikit.

Ajankohtaista

Vastuullisuustavoitteet Kevan sijoitustoiminnassa

20.11.2020

Vastuullisuusohjelmamme mukaan Kevan vastuullisuus toteutuu tekoina ja kehityksenä neljällä alueella: asiakkaat, henkilöstö, sijoitukset ja tapamme toimia.

Sijoitustoimintamme vastuullisuustavoitteet liittyvät olennaisesti ydintehtäväämme pitkäjänteisenä eläkesijoittajana.

Lue lisää

Sijoitustuotto pitkällä aikavälillä

Perustehtävämme on turvata julkisella alalla nyt ja tulevaisuudessa työskentelevien eläkkeet. Tämän vastuun kattamiseksi tarvitaan sijoitustuottoja. Kestävä taloudellinen kehitys on oleellinen tekijä pitkän tähtäimen tuottoja tavoiteltaessa.

Työnantajilta ja työntekijöiltä kerättävät eläkemaksut eivät enää riitä kattamaan maksettavia eläkkeitä. Sijoitustuottojen merkitys eläketurvan rahoittamisessa kasvaa tulevina vuosina entisestään, vaikka tulevaisuudessakin työnantajien ja työntekijöiden eläkemaksujen osuus säilyy selvästi merkittävimpänä eläkkeiden rahoituslähteenä.

Eläkevastuut ulottuvat vuosikymmenien päähän, mikä toisaalta antaa samalla mahdollisuuden tarkastella tehtäviä sijoituspäätöksiä vastaavalla kärsivällisyydellä. ”Eläkesijoittajan kvartaali” – 25 vuotta – kuvastaa tätä hyvin.

Kevan sijoitustoiminta on onnistunut tehtävässään hyvin, olemme toimialan kärjessä pitkän aikavälin sijoitusten reaalituotoilla mitattuna.

Aktiivisen omistajuuden mekanismien parantaminen

Toinen tavoitteemme liittyy aktiivisuuteemme omistajana. Kevan omistajaohjauksen periaatteet päivitettiin vuoden 2019 lopussa Kevan hallituksessa ja ne mahdollistavat Kevalle aktiivisemman roolin osakkeenomistajana.

Arvostamme sijoituskohteita, joiden päätöksenteossa ja toiminnassa painottuu pitkäjänteisyys ja vastuullinen tapa toimia. Odotamme, että sijoituskohteenamme olevat yhtiöt kehittävät toimintaansa mahdollisten epäkohtien osalta.

Vaikutamme omistamiimme yrityksiin suoraan ja omaisuudenhoitajiemme kautta. Viime vuonna ulkoistetuilla omaisuudenhoitajillamme oli käynnissä yli 1 000 tavoitteellista vaikuttamisprosessia ja he osallistuivat globaalisti yli 2 000 yhtiökokoukseen. Tästä syntyy merkittävä muutosvoima vaikuttaa ympäristöasioihin sekä yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviin kysymyksiin.

Olemme viime vuosina myös lisänneet osallistumistamme erilaisiin yhteistyöaloitteisiin ja verkostoihin, jotka ovat kohdistuneet erityisesti ilmastonmuutokseen:

  • olemme liittyneet jäseneksi Euroopan suurimpaan ilmastonmuutoksen vastaiseen sijoittajien yhteenliittymään IIGCC:hen
  • osallistuneet G20-maiden johtajille tehtyyn vetoomukseen hillitä ilmastonmuutosta
  • osallistuneet projekteihin, joissa on edellytetty yrityksiltä ympäristöraportointia ja päästöjen pienentämistä hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Kiinteistösijoitusten ympäristötavoitteet

Kolmas kokonaisuus sijoitustoimintamme vastuullisuustavoitteista liittyy suoriin kiinteistösijoituksiimme.

Saavutimme kiinteistösijoitusten edelliset ympäristötavoitteet etuajassa ja asetimme alkuvuodesta uudet, kunnianhimoiset tavoitteet, joiden mukaan kaikki Kevan omassa hallinnassa olevat kiinteistöt ovat energiankäytön osalta hiilineutraaleja vuoteen 2030 mennessä.

Allekirjoitimme maaliskuussa kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen, jolla varmistetaan tavoitteeseen pääsemistä.

Marraskuun alussa liityimme Helsingin Ilmastokumppanit-verkostoon, joka on elinkeinoelämään yhteistyöhanke kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä on meille merkittävä sitoumus, koska liki 50 % Kevan sijoituskiinteistöjen energiankulutuksesta tapahtuu juuri Helsingin alueella.

Kevan kiinteistösijoitusten toimenpiteet ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ovat konkreettisia, olipa sitten kyse Sellon kauppakeskuksen virtuaalivoimalasta, Espoon Andante-toimistorakennuksen LEED Gold -tason ympäristösertifioinnista tai Tampereen Marriott-hotellista, joka oli ensimmäinen kansainvälisen hotelliketjun hiilineutraali uusi kiinteistö Suomessa.

Askeleita kohti hiilineutraaliutta otetaan osana uusien kohteiden suunnittelua ja vanhojen korjauksessa koko ajan.

Tutustu käytännön vastuullisuustekoihimme:


BLOGI 20.11.2020 Timo Kietäväinen

Vastuullisuustavoitteet Kevan sijoitustoiminnassa

Sulje

Kevan tavoite: hiilineutraaliksi kiinteistöjensä energiankäytön osalta vuoteen 2030 mennessä

11.03.2020

Keva on allekirjoittanut Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen, joka tähtää rakennusten hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Sitoumus on keskeinen työkalu Kevan suorien kiinteistöomistusten ympäristöstrategian tavoitteiden saavuttamisessa.

Lue lisää

Keva on päivittänyt omistamiensa kiinteistöjen ympäristöstrategiaa tämän vuoden alusta.

Tavoitteena on puolittaa kiinteistöjen energiankäytön hiilidioksidipäästöt vuoden 2025 loppuun mennessä ja olla hiilineutraali energiankäytön osalta vuoteen 2030 mennessä. Keva on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen, jolla varmistetaan tavoitteeseen pääsemistä.

– Sitoumus keskittyy tuoreen ympäristöstrategiamme keskeiseen osa-alueeseen eli suorien kiinteistöomistusten energiankäytön ilmastovaikutusten nollaamiseen, Kevan kiinteistösijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius sanoo.

– Näin varmistamme keskittymisen olennaiseen ja saamme toteutettua kunnianhimoisen tavoitteemme myös taloudellisilla mittareilla kannattavasti, hän lisää. Pitkäaikaiselle eläkesijoittajalle tällainen menettely sopii oikein hyvin, hän muistuttaa.

Kevan kiinteistöjen ympäristöpäällikkö Tuomas Helinin mukaan tavoitteena on myös tehostaa kiinteistöjen energiankäyttöä viidenneksellä vuoden 2030 loppuun mennessä.

– Kiinteistöillä paikallisesti tuotetun uusiutuvan energian osuutta pyritään nostamaan 10 %:iin vuoden 2030 loppuun mennessä mm. aurinkopaneeli- ja lämpöpumppuinvestoinneilla. Ostosähkö on kiinteistöissämme ollut kokonaan uusiutuvaa jo vuodesta 2019 lähtien, hän kertoo.

Kaikissa 2020-luvulla käynnistyvissä rakennushankkeissa valmistuu energiankäytön osalta hiilineutraaleja rakennuksia ja ne ovat ympäristösertifioituja (LEED, BREEAM, RTS tai vastaava). Lisäksi 2020-2025 valmistuvista asunnoista vähintään 10 % on puurakenteisia.

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus on vaikuttava tapa toimia
Nyt allekirjoitettu sitoumus on osa maailmanlaajuisen World Green Building Council (GBC)-verkoston toimintaa, jonka tavoitteena on vahvistaa rakennetun ympäristön kestävää kehitystä.

– Verkostolla on kiinteistösektorin vakuuttavin ymmärrys ja osaaminen kiinteistöjen hiilineutraaliuden edistämisessä ja kyky tunnistaa mikä on oleellista ja tehokasta ja mikä ei, Tuomas Helin sanoo.

Yksin Suomen GBC-verkostoon kuuluu noin 150 kiinteistö- ja energiasektorin keskeistä organisaatiota.

Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset, kaupungit ja alueet tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä kaikissa kiinteistöissään. Sitoumuksen allekirjoittajat toimivat kirittäjinä koko alalle tukien sitä, että kaikki rakennukset globaalisti toimivat päästöttömästi vuoteen 2050 mennessä.

Sitoumuksen ovat Suomessa aiemmin allekirjoittaneet mm. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama Ylva ja Helsingin kaupunki.

– Hiilineutraaliin energiankäyttöön siirtyminen tulee olemaan yksi tämän vuosikymmenen merkittävimmistä ilmastoteoista, joita kiinteistöalalle voimme tehdä. On erittäin hienoa ja tärkeää, että Keva alan keskeisenä toimijana näyttää esimerkillään suuntaa. Toivomme mahdollisimman monen kiinteistöalalla tarttuvan tähän mahdollisuuteen, kertoo kehityspäällikkö Lauri Tähtinen Green Building Council Finlandista.

Kevan suoraan omistamien 133 kiinteistökohteen vuokrattava pinta-ala oli vuoden 2019 päättyessä noin 870 000 m². Niissä oli noin 4200 vuokrasopimusta, joista noin 3 400 asuntoja ja loput toimitiloja.

 

Lisätietoja:
kiinteistösijoitusjohtaja Carl-Henrik Roselius, p. 0500 417 997,
carl-henrik.roselius@keva.fi
ympäristöpäällikkö Tuomas Helin, p. 040 827 8355, tuomas.helin@keva.fi

Sulje

Tampereen Marriott on Kevan ensimmäinen valmistuessaan hiilineutraali rakennus

06.11.2019

Tampereelle on syntymässä Tampere-talon ja Marriott-hotellin muodostama energiankulutukseltaan hiilineutraali kortteli.

Lue lisää

Vuoden alussa avautuva hotelli Courtyard by Marriott Tampere City on ensimmäinen kansainvälisen hotelliketjun hiilineutraali uusi kiinteistö Suomessa. Se on samalla ensimmäinen Kevan omistama valmistuessaan hiilineutraali rakennus. Marriottin hanke on toteutettu yhteistyössä SRV:n kanssa, joka toimii kohteessa kokonaisvastuullisena urakoitsijana.

– Kevan tavoitteena on, että vuoden 2020 alusta kaikki uutena rakennettavat kiinteistömme ovat hiilineutraaleja, Kevan kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen kertoo.

Hotellin sähkö Tammerkoskesta ja kaukolämpö hakkeesta

Tampere-talon kiinteistön käyttämä energia on ollut kokonaan uusiutuvaa 1. marraskuuta 2019 alkaen. Hotelli siirtyy käyttämään uusiutuvaa energiaa vuoden 2019 loppuun mennessä.
Tampere-talo on kiinteistönä Suomen ensimmäinen hiilineutraali kongressi- ja konserttikeskus.

Uusiutuvan energian käyttäminen kiinteistöissä on keskeinen tekijä fossiilivapaan yhteiskunnan tavoittelussa.

Talon ja hotellin energian toimittaa Tampereen Sähkölaitos. Sähkölaitos-konsernin tekemät merkittävät investoinnit uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämiseen energiantuotannossa ovat osaltaan mahdollistaneet kiinteistöjen hiilineutraalisuuden. Sähkölaitoksen toimittama energia tulee läheltä, Tampereen ja Pirkanmaan alueelta.

Tampere-hiilineutraali_kuvituskuva.jpg

Tampere-talo on ollut toimialallaan ympäristövastuullisuuden edelläkävijöitä yhtiön perustamisajoista lähtien. Talo alkoi rakentaa omaa ympäristöohjelmaa vuonna 1992 ensimmäisenä kongressitalona maailmassa. Talon sähkö tulee Tammerkoskesta ja omasta aurinkovoimalasta sekä jäähdytys Näsijärvestä. Talosta tuli hiilineutraali käyttämiensä energioiden osalta marraskuussa 2019, kun taloa alettiin lämmittää metsähakkeella.

– Vastuullisuus on kärkiteemoja ensi vuoden juhlavuodessamme, kun Tampere-talo täyttää 30 vuotta, Muumipeikko 75 vuotta, Tampere Filharmonia 90 vuotta sekä hotelli avautuu, kertoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas.

Tampere hiilineutraaliksi 2030

Eri laskelmien mukaan rakennuksissa käytetään lähes 40 prosenttia kaikesta Suomessa kulutettavasta energiasta, ja ne aiheuttavat yli 30 prosenttia päästöistä. Rakennetun ympäristön päästöjen vähentäminen vaikuttaa olennaisesti siihen, että Suomesta voidaan tehdä hiilineutraali. Tampereen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tätä tavoitetta tukee kaupungin talousarvion osana oleva ilmastobudjetointi, joka otetaan Tampereella käyttöön ensimmäisenä kuntana koko Suomessa.

– Suurimmat päästölähteet ovat rakennusten lämmitys, liikenne ja sähkönkulutus. Muutos näissä vaikuttaa. Tampere-talon korttelin hiilineutraalisuus on yksi esimerkki, miten näitä voidaan toteuttaa käytännössä, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

 

Sulje

Keva paransi kiinteistöjensä energiatehokkuutta – säästöt yli puoli miljoonaa euroa vuodessa

28.03.2018

Keva säästi yli 550 000 euroa vuodessa vähentämällä kiinteistöjensä energian- ja vedenkulutusta tarkalla etäseurannalla ja laiteuusinnoilla.

Lue lisää

Energiatehokkuuden seuranta ja kehittäminen toi Kevalle säästöjä jo lyhyellä jaksolla. Syksyllä 2016 Caverionin energiamanageroinnin piiriin liitettiin 110 kiinteistöä, joiden pinta-ala on yhteensä noin 1,2 miljoonaa kerrosneliömetriä.

Näiden kiinteistöjen sähkönkulutus laski vuoden aikana 5,9, normitetun lämmönkulutuksen osalta 2,5 ja veden osalta 5,8 prosenttia. Euromääräisesti säästöt olivat yli 550 000 euroa vuodessa.

Säästöillä parannettiin suorien kiinteistösijoitusten ympäristövastuullisuutta ja vuokralaisten asumiskokemusta.

-Tavoitteenamme on vähentää energian kulutusta seitsemän prosenttia ja asuinrakennusten vedenkulutusta kymmenen prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Energiamanageroinnin ensimmäisen vuoden tulokset ja suunta ovat rohkaisevia, summaa Kevan kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen.

-Tunnistettu energiansäästöpotentiaali on lähes 17,5 GWh ja se ylittää asetetut tavoitteet yli 60 prosentilla. Laskennallisesti tästä on ensimmäisen vuoden aikana toteutettu noin 6,5 GWh, Suutarinen jatkaa.

Energiatehokkuutta on parannettu jatkuvalla energianseurannalla, jokaisen kiinteistön energiakartoituksella ja tehokkaalla rakennusten lämmitys-, vesijohto- sekä ilmanvaihtotekniikkajärjestelmien etävalvonnalla.

Kohteissa haetaan säästöjä laiteuusinnoilla ja ohjausmuutoksilla. Kulutusseurannalla puututaan poikkeamiin energiankäytössä ja etävalvonnalla varmistetaan talotekniikan oikeat säätöarvot ja asetukset.

Energiatehokkuutta ja ylläpitoa tuetaan rakentamalla mahdollisimman moneen kiinteistöön tietoturvallinen etäkäyttömahdollisuus.

Energiatehokkuutta kehitetään Kevan kiinteistöissä koko ajan. Tämän vuoden alussa valmistui vuokra-asuntokohteissa vedensäästöprojekti, jossa kaikkien talojen vesipisteet tarkistettiin ja säädettiin vesivirtaamat.

Kuluvan vuoden aikana on valmistumassa kolme aurinkosähkövoimalaa, joiden yhteenlaskettu teho on noin 1 000 kWp.

-Kevan tavoitteet ympäristövastuullisuudessa ovat haastavia mutta realistisia. Digitaalisilla ratkaisuillamme olemme pystyneet tehostamaan kiinteistöjen ylläpitoa sekä parantamaan energiatehokkuutta ja näin auttamaan Kevaa pääsemään tavoitteisiinsa. Hyvän yhteistyön tuloksena on saavutettu merkittäviä säästöjä tinkimättä kuitenkaan kiinteistöjen käyttäjien hyvistä olosuhteista, Caverionin liiketoimintajohtaja Heikki Rostila sanoo.

 

Lisätiedot:

Keva
Petri Suutarinen, kiinteistöjohtaja, puh. 0400 330 322
Jari Toikka, rakennuttajapäällikkö, puh. 040 669 1012

Caverion
Heikki Rostila, liiketoimintajohtaja, puh. 050 390 0398

Caverion tuottaa kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluita. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon. Visiomme on olla asiakkaiden, työntekijöiden, kumppaneiden ja sijoittajien ykkösvalinta digitalisoituvissa ympäristöissä. Vuoden 2017 liikevaihtomme oli noin 2,3 miljardia euroa. Caverionilla on noin 16 000 työntekijää 12 toimintamaassa Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa. Caverionin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. www.caverion.fi Twitter: @CaverionSuomi

Sulje

Etelä-Suomen suurin kiinteistökohtainen aurinkovoimala Kauppakeskus Goodmanille

12.02.2018

Kauppakeskus Goodmanille Hämeenlinnaan rakennetaan kevään aikana 587 kWp:n aurinkovoimala. Goodmanille tuleva aurinkovoimala on yksi Suomen suurimmista. Voimalan toimittaa suomalainen Solnet Green Energy, joka on erikoistunut isojen aurinkovoimaloiden toimituksiin.

Lue lisää

Goodmanin katolle asennetaan lähes 2000 paneelia. Älykästä voimalaa optimoidaan paneelitasolla, jonka etuina ovat suurempi sähkön tuotanto sekä pienet elinkaarikustannukset.

– Alusta alkaen Goodmanissa on kiinnitetty huomiota ympäristöasioihin. Aurinkovoimala on jatkoa tälle kehitykselle ja nostaa Goodmanin kiinnostavuuden uudelle tasolle. Meillä on jo sähköautojen latauspisteitä ja keväästä alkaen myös yksi Suomen suurimmista aurinkovoimaloista. Uskon sekä asiakkaidemme että kauppakeskuksessa toimivien yritysten ottavan aurinkopaneelit lämmöllä vastaan, kertoo kauppakeskusjohtaja Eeva Jauro tyytyväisenä.

– Solnet Green Energy on toimittanut Kevalle aurinkovoimaloita muihinkin kohteisiin, joten oli luontevaa jatkaa yhteistyötä heidän kanssa. Aurinkosähkö on meille loistava investointi, sillä saamme tasaista ja ennustettavaa tuottoa. Investointi on myös konkreettinen osoitus ympäristövastuullisesta toiminnastamme, jatkaa Kauppakeskus Goodmanin omistavan Kevan Petri Louhio.

– Goodmanin katto on useassa eri tasossa ja varjostavia tekijöitä on runsaasti. Paneelitasolla optimoitu voimala on ainoa vaihtoehto tällaisissa kohteissa. Julkisissa kohteissa myös turvallisuus on olennaista. Solnetin voimalan palo- ja sähköturvaominaisuudet ovat markkinoiden parhaat, sanoo Solnetin Antti Tilamaa.

Lisätietoja:

Petri Louhio, kiinteistöyksikön salkunhoitaja Keva
puh. 040 868 0374, petri.louhio[at]keva.fi

Sulje

Kauppakeskus Selloon rakennetaan älykäs aurinkoenergiajärjestelmä

18.09.2017

Kauppakeskus Selloon rakennetaan älykäs energiajärjestelmä, jonka avulla energiaa voidaan tuottaa ja varastoida omaan käyttöön. Tavoitteena on saada energiankulutukseen säästöjä, joista myös Sellon yrittäjät hyötyvät.

Lue lisää

Kevan osittain omistamassa kauppakeskus Sellossa päästään ensi vuoden loppuun mennessä nauttimaan itse tuotetusta energiasta. Kauppakeskukseen rakennettavassa energiajärjestelmässä on muun muassa 2000 omaa aurinkopaneelia, joiden avulla kiinteistö pystyy tuottamaan energiaa itse. Energia varastoidaan akustoon, josta sitä voidaan kuluttaa tarpeen mukaan. Akusto on Pohjois-Euroopan suurin kiinteistön sisään rakennettu akku.

Aurinkopaneelit ja akusto sijaitsevat Sellossa, mutta voimalaitos on virtuaalinen. Tämänkaltaisten järjestelmien avulla kauppakeskukset ja muut kiinteistöt voisivat tulevaisuudessa muodostaa kokonaisuuksia, jotka osallistuvat sähkömarkkinoille virtuaalivoimalaitosten avulla. Näin rakennukset voivat osallistua aktiivisesti Suomen sähköverkon taajuuden tasapainottamiseen.

Energiajärjestelmä on Siemens Osakeyhtiön Suomessa kehittämä ratkaisu. Projekti valmistuu syksyllä 2018.

– Järjestelmä auttaa varautumaan kysyntäpiikkeihin, joita tulevaisuudessa tulee esimerkiksi sähköautojen lataamisesta. Lisäksi tavoitteena on, että järjestelmän avulla energiankulutukseen saadaan näkyviä säästöjä, jotka realisoituvat erilaisina hyötyinä niin vuokralaisille, kiinteistön omistajille kuin yhteiskunnallekin, kertoo salkunhoitaja Petri Louhio Kevan kiinteistöyksiköstä.

Näillä näkymin vastaavaa järjestelmää ei ole näin laajassa mittakaavassa tulossa muihin Kevan omistamiin kiinteistöihin. Muissa kiinteistöissä on kuitenkin meneillään aurinkosähköhankkeita, ja kokonaan Kevan omistuksessa oleviin kiinteistöihin on tulossa tällä hetkellä yhteensä noin 3000 paneelia.

– Huolehdimme kiinteistöistämme ympäristöstrategian mukaisesti ja pyrimme hyödyntämään mahdollisimman paljon ympäristöystävällistä uusiutuvaa energiaa.

Sellon omistavat Keva, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera. Keva omistaa Sellosta 49 prosenttia.

 

Lisätietoja:
Salkunhoitaja Petri Louhio, p. 040 868 0374

Kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen, p. 0400 330 322

Sulje

Kevan kauppakeskuskiinteistöille huipputason ympäristösertifikaatit

01.02.2017

Kauppakeskukset Goodman ja Lielahtikeskus ovat saaneet arvostetun Breeam-ympäristösertifikaatin, jossa ne luokiteltiin excellent-tasolle ensimmäisinä kauppakeskuksina Suomessa. Molemmat kauppakeskuskiinteistöt ovat Kevan omistamia.

Lue lisää

Breeam-sertifoinnissa arvioidaan sekä rakennuksia että niiden ylläpitoa. Goodman ja Lielahtikeskus saivat molemmista osa-alueista excellent- eli erinomainen-arvion. Arvioinnissa otettiin huomioon muun muassa rakennusten tekniikka sekä ylläpidon ympäristöystävällisyys ja ekologinen tehokkuus. Sertifioinneista vastasi Green Building Partners Oy.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun suomalainen kauppakeskus saavuttaa excellent-tason sekä rakennuksen että ylläpidon osalta. Excellent-taso tarkoittaa että kohde on parhaan 10 prosentin joukossa ja siellä noudatetaan parhaita toimintatapoja.

– Kauppakeskusten rakennusvaiheessa suunnittelun tavoitteena oli rakentamisen aikainen Breeam very good -taso. Hyvästä luokituksesta on uuden ja laadukkaan rakennuksen lisäksi kiittäminen muun muassa laadukasta kauppakeskuksen ympäristönäkökohtien huomiointia, hyvää teknistä ylläpitoa, laadukasta teknistä seurantaa ja energiamanagerointia, kertoo Kevan kiinteistöyksikön salkunhoitaja Petri Louhio tyytyväisenä.

Lisätietoja:

Petri Louhio
p. 040 868 0374
petri.louhio@keva.fi

Sulje

Energiamanagerointi-palvelun kehittäminen

19.08.2016

Keva julkaisi 1.1.2016 suorien kiinteistösijoitusten ympäristöstrategian. Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä strategiassa asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi käynnistettiin keväällä Kevan suorien kiinteistösijoitusten Suomessa sijaitseville kiinteistö- ja asuntoyhtiöille (110 yhtiötä) energiamanagerointi-palvelun hankinta.

Lue lisää

Palvelun sisältö on kiinteistöalalla uusi, sijoittuen perinteisen hallinnollisen ja teknisen isännöinnin sekä projektikohtaisen teknisen konsultoinnin välimaastoon. Palvelun tavoitteiden ja sisällön määritteleminen tehtiin Kevan ja hankinnan konsulttina toimineen Green Building Partnersin kanssa. Lisäksi tehtäväsisällöstä käytiin vuoropuhelua potentiaalisten palveluntuottajien kanssa. Hankinnan aikana olikin mukava huomata, että tehtävään olisi ollut tarjolla useita hyviä, keskenään hiukan eri asioita painottavia toimijoita – toimialalla energiamanageroinnista on selvästikin muotoutumassa oma erikoisosa-alue. Palveluntuottajaksi valittiin Caverion Oyj. Caverion aloittaa työnsä 1.9.2016.

Energiamanageri tulee toimimaan pääosin kohdetasolla isännöitsijän kumppanina ja salkkutasolla Kevan energiavastaavan ja energiaryhmän tukena. Tehtävät jakaantuvat kolmeen pääryhmään: koko kiinteistömassan ja kiinteistötason tehtävät sekä rakennusautomaation etähallinta. Kevan määrittelemä tehtäväkenttä on laaja, sillä tehtäviin kuuluu koko kiinteistökannan energiankäytön kehittämisen lisäksi energiaohjelmien (VAETS ja TETS) hallinnointi, korjaus- ja investointitoiminnassa energiatehokkuuden huomioiminen sekä tukien ja avustusten seuraaminen ja hyödyntäminen. Kohdetasolla energiamanageri ylläpitää energiahankkeiden suunnitelmaa, tekee säännöllisiä kiinteistökierroksia sekä ohjaa huoltoa. Lisäksi tehtävänä on huolehtia osaltaan teknisten järjestelmien toiminnan ja kohteiden olosuhteiden varmistamisesta.

Kevan odotukset energiajohtamisen käytäntöjen kehittymiselle sekä todennettujen tulosten syntymiselle ovat korkealla.

Sulje

Keva parantaa kiinteistösijoitustensa ympäristövastuullisuutta seuraavan viiden vuoden aikana

12.01.2016

Ympäristönäkökulmien huomioiminen on olennainen osa vastuullista ja kustannustehokasta sijoitustoimintaa. Uuden ympäristöstrategian tavoitteena on vähentää muun muassa energian- ja vedenkulutusta.

Lue lisää

Kevan lähtökohtana vastuullisessa sijoittamisessa on huomioida taloudellisten kriteerien lisäksi myös kiinteistösijoituskohteiden ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät asiat. Vuosille 2016–2020 asetettujen tavoitteiden avulla pyritään vähentämään Kevan suorien kiinteistösijoituskohteiden energiankulutusta 7 % ja vedenkulutusta 10 % vuoden 2014 tasosta.

Vihreän sähkön osuutta Kevan kiinteistöihin hankitusta sähköenergiasta on tarkoitus kasvattaa vähintään 15 prosenttiin. Myös toimitilojen sertifiointiin kiinnitetään huomiota. LEED- tai BREEAM-ympäristösertifiointia edellytetään kaikissa uusissa toimitilakohteissa, minkä lisäksi sertifioidaan merkittävimmät peruskorjattavat kohteet.

Tavoitteiden etenemistä seurataan tunnusluvuilla, joista tärkeimpiä ovat erilaiset energiatehokkuutta kuvaavat ominaiskulutusindikaattorit kiinteistötyyppien mukaan. Muihin toimenpiteisiin lukeutuvat mm. erilaiset ympäristöselvitykset, energiamanageerauksen kehittäminen ja kiinteistön käyttäjien osallistaminen ympäristötavoitteisiin.

Tutustu tarkemmin Kevan ympäristötavoitteisiin

Lisätietoja

Kiinteistöjohtaja Petri Suutarinen, puh. 020 614 2493

 

Sulje

Kauppakeskus Sellolle LEED PLATINAA!

23.11.2015

Sello saavutti toiminnan aikaisen LEED EB PLATINUM tason ympäristöluokituksen
Euroopan ensimmäisenä kauppakeskuksena. Luokituksen saavuttamiseksi on tehostettu paitsi tilojen, myös toiminnan ympäristöystävällisyyttä.

Lue lisää

”Sellon platinatason ympäristöluokitus on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen, sillä kyseessä on Euroopan ensimmäinen LEED EB PLATINUM -sertifioitu kauppakeskus. Platina on kaikkein korkein LEEDin taso. Maailmanlaajuisesti LEED EB PLATINUM -luokiteltuja rakennuksia on 224 kappaletta. Euroopassa LEED EB PLATINUM -luokituksen ansainneita kohteita on vain yhdeksän. Sello on ensimmäinen tuon statuksen saavuttanut kauppakeskus,” kertoo Tuomas Suur-Uski Green Building Partnersilta.

”Kauppakeskus Sellolle haettiin vuoden 2015 aikana LEED Existing Buildings: Operation & Maintenance -ympäristöluokitusta. LEED-ympäristöluokitusjärjestelmä on U.S. Green Building Councilin (USGBC) kehittämä ja ylläpitämä rakennusten suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon luokitusmenetelmä. LEED EB: O&M on rakennuksen käyttövaiheen luokitustyökalu, joka mittaa kiinteistön energiatehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä sekä kestävän kehityksen mukaista ylläpitoa. Sellolle on jo vuonna 2010 myönnetty Euroopan ensimmäisenä kauppakeskuksena LEED EB GOLD -tason luokitus. LEED-sertifiointi on voimassa viisi vuotta, minkä jälkeen kohteelle
voi hakea uutta ympäristöluokitusta,” jatkaa Tuomas Suur-Uski.

Sertifiointiprosessin aikana ohjattiin kauppakeskuksen ylläpitoa ja toimintaa sekä toteutettiin LEED EB PLATINUM -luokitustasoon vaadittavia kehitystoimenpiteitä. Sellossa on jo vuosien ajan tehty mittavia ekotehokkaita toimenpiteitä, jotka LEED-luokituksen korkea taso todentaa. Esimerkkinä toimenpiteistä ovat mm. valaisimien korvaaminen laajasti energiatehokkailla led-valaisimilla ja ilmanvaihdon ohjaaminen tarpeen mukaan. Lisäksi esimerkiksi ulkoalueiden sulatusta ohjataan automaattisesti sääennusteiden perusteella. Viiden vuoden aikana kiinteistön lämmönkulutus on laskenut 20 % ja sähkönkulutus on pienentynyt 10 %. Sellossa on myös toteutettu koko kauppakeskuksen kattava vesitehokkuuden kehitysprojekti. Lisäksi siivous on Joutsen-merkitty.
Sellossa on ollut lähtökohtana alusta alkaen tarjota myös asiakkailleen kierrätyspalveluja ja ottaa vastaan laajasti erilaisia jätejakeita sekä mm. kodin pientekniikkaa (patterit, mustekasetit, loisteputket ym.).

Tiistaina 24.11. Sellossa alkaa tekstiilikierrätys -pilotti.  Sellon julkisen liikenteen yhteydet ovat huippuluokkaa, mikä niin ikään auttoi PLATINA-tason saavuttamisessa.
Sellossa toimivat palveluntuottajat ja liikkeet sekä niiden henkilökunta ovat vahvasti talkoissa mukana ja auttoivat omalla panoksellaan korkeimman tason luokituksen saavuttamisessa.

Projektin LEED-konsulttina ja ohjaajana toimi Green Building Partners Oy.

Lisätietoja:

  • Kauppakeskus Sello, Matti Karlsson, toimitusjohtaja p. 0500 456 782 matti.karlsson@sello.fi
  • Green Building Partners, Tuomas Suur-Uski, johtaja, liiketoiminnan kehitys p. 045 8718 768 tuomas.suur-uski@gbp.fi

Kauppakeskus Sello on Suomen toiseksi suurin kauppakeskus. Sellossa on yli 170 liikettä ja palvelua. Kävijöitä Sellossa on vuosittain n. 23 miljoonaa ja kokonaismyynti vuodessa on n. 380 milj. euroa.

Sellon omistavat Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera.

www.sello.fi

 

Sulje